Prețurile afișate pe site, la fiecare abonament în parte, includ valoarea TVA de 19%, inclus în valoarea abonamentului în condițiile legii fiscale.

Plata se poate face prin oricare dintre următoarele modalități: online, cu cardul, prin sistemul Paylike sau Netopia Payments urmând pașii de plată și instrucțiunile de plată oferite cu ocazia efectuării plății. 

Nu suntem responsabili pentru procesarea în mod eronat a plății. Nu suntem responsabili pentru erorile înregistrate prin intermediul sistemului de plată, inclusiv, dar fără a se limita la pierderile pe care le-ați suferi utilizând sistemul de plată cu cardul. 

Clientul are obligația de a opta pentru modalitatea de plată aleasă la momentul alegerii tipului de abonament, prin bifarea opțiunii corespunzătoare, conform pașilor de achiziționare a abonamentului. Este posibil să beneficiați de diverse discounturi sau alte beneficii pentru achitarea abonamentului pentru mai multe luni în avans. Aceste beneficii vor fi aduse la cunoștința publicului prin publicarea pe site și prin mijloacele de promovare alese de către Societate.

In cazul abonamentului cu plata lunara, dupa finalizarea primei plati pentru luna aferenta, plata este recurentă. Clientul nu trebuie să parcurgă o procedură lunară de plată, sumele aferente abonamentului urmând a fi debitate automat din contul Clientului, la începutul fiecărei perioade de abonament.

Abonamentul clientului are activată plata recurentă automat. Asta înseamnă că la data scadentă a abonamentului se va efectua automat plata de pe cardul introdus la prima comandă. Recurența se poate opri în orice moment, cu un singur click din contul clientului. Societatea va emite Clientului o factură fiscală pentru abonamentul/abonamentele achiziționate de pe site, scop în care Clientul va furniza Societății toate informațiile necesare.

Factura fiscală pentru orice comandă va putea fi regăsită în contul clientului și descărcată de acolo. Odată emisă, o factură nu poate fi modificată.